Πλάνισμα πολλαπλών εξαγωγής – εισαγωγής Οι πολλαπλές εξαγωγής χρησιμοποιούνται για την αύξηση της ισχύς και της ροπής του κινητήρα. Ο στόχος της πολλαπλής είναι να κάνει ευκολότερη την έξοδο των καυσαερίων από τους κυλίνδρους.