Πλάνισμα επιφανείας του κορμού, πλάνισμα μπλόκ, πλάνισμα κινητήρα Πλάνισμα κυλινδροκεφαλής, πλάνισμα καπακιού μηχανής, πλανιάρισμα κεφαλής.

Νέα Δουλειά- Καπάκι

Planing

Planing

Πλάνισμα Κυλινδροκεφαλών

Πλάνισμα Κυλινδροκεφαλών