Πλάνισμα

Πλάνισμα επιφανείας του κορμού, πλάνισμα μπλόκ, πλάνισμα κινητήρα Πλάνισμα κυλινδροκεφαλής, πλάνισμα καπακιού μηχανής, πλανιάρισμα κεφαλής.

Τα έργα μας